Aansprakelijkheid

Beauty46 garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Ruilen of retourneren" is geregeld.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de artikelen ligt echter altijd bij de fabrikant.
Beauty46 sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit.
Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Beauty46 beperkt tot herstel of vervanging van het artikel.
Beauty46 zal niet over gaan tot een financiële vergoeding.
Beauty46 is niet aansprakelijk voor de schade die te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, of oneigenlijk gebruik van de consument.

Retouren
Je kunt een nieuw artikel ook binnen 10 dagen terugsturen, mits ongebruikt en in originele verpakking.
2de hands is helaas niet mogelijk te retourneren.
Zodra het pakket bij Beauty46 is aangekomen en verwerkt zorgen wij ervoor dat je een vervangend artikel toegestuurd krijgt of we storten het aankoopbedrag direct aan je terug.
Retour adres: Beauty46, Dordtse straat 46, 9076 CP, Sint Annaparochie.
Vermeld duidelijk je bestelnummer, reden en naam bij de retour.


Copyright
Op alle aanwezige informatie op Beauty46 berust auteursrecht.
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is op Beauty46 
zonder voorafgaande schriftelijk toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook.
Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


 

Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand.