Wasparfum White Musk

Uitverkocht
€ 15,95

Wasparfum met witte musk geur.
Voor alle soorten kleding en textiel.
De friszoete en subtiele geur met een krachtig effect.
De nr. 1 Bestseller Geur.

Geur

De wasparfum White Musk heeft een muskusachtige geur. Een intense geur van witte musk die bloemige en sprankelende noten combineert. Fris en zoet, met een warme basis van vanille en kostbare houtsoorten.

Wasparfum

Dit is een sterk geconcentreerde wasparfum. Voeg enkele druppels toe aan je wasmiddel en het versterkt de geur van frisgewassen kleding. Bij normaal gebruik kun je met deze fles van 238 ml wel 50 wasjes heerlijk laten ruiken.

Specificaties

  • EAN8720648037009
  • Gevarenaanduiding (H-zinnen) H302 | H317 | H318 | H411 | Schadelijk bij inslikken, Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Veroorzaakt ernstig oogletsel, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Signaalwoord GHS05 | GHS07 | GHS09
  • Verpakkingstaal: Nederlands
  • Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)P101 | P102 | P261 | P273 | P280 | P301+P312 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P333+P313 | P501
  • Geschikt voor type was alle
  • Substantie: Vloeibaar
  • Type wasmiddel: Hoofdwas