Wasparfum Beachy Breeze

€ 15,95

 

Beachy Breeze

Beachy Breeze vertaalt de geur van een dag aan het strand, met bloemig ruikende strandlakens. Zo fris heeft jouw was nog nooit geroken. De frisse geur met ondertonen van orchideeën hebben een krachtig effect, zonder te overheersen. Jouw was zal je dag op fleuren zodra het uit de wasmachine komt. Beachy Breeze kleurt je dag.

Geur

De Beachy Breeze wasparfum heeft een intense bloemige geur van narcis en orchidee. Een boeket bloemen dat zich vermengt met de kruidige tonen van sandelhout, patchouli en kostbare houtsoorten.

Wasparfum

Dit is een sterk geconcentreerde wasparfum. Voeg enkele druppels toe aan je wasmiddel en het versterkt de geur van frisgewassen kleding. Bij normaal gebruik kun je met deze fles van 238 ml wel 50 wasjes heerlijk laten ruiken.

Specificaties

  • EAN8720648037030
  • Gevarenaanduiding (H-zinnen) H302 | H315 | H317 | H318 | H411 | Schadelijk bij inslikken, Veroorzaakt huidirritatie, Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Veroorzaakt ernstig oogletsel, Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Signaalwoord Niet van toepassing
  • Verpakkingstaal Nederlands
  • Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)P101 | P102 | P261 | P273 | P280 | P301+P312 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P333+P313 | P501 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden, Buiten het bereik van kinderen houden, Inademing van stof/rook/
  • Geschikt voor type was alle
  • Substantie Vloeibaar
  • Type wasmiddel Hoofdwas